تبلیغات
style="width:100%;overflow-x:hidden;overflow-y:scroll" onLoad="if(document.all&&window.print)init()">
Script Language="Javascript">

لزوم حجاب و عفاف در جامعه - فطری بودن حجاب

فطری بودن حجاب

 

نوشته شده توسط:زهرا هاشمی

خلقت لباس برای هر یک از زن و مرد هدیه ای است الهی که بشر ارزانی شده است و برهنگی و کنار گذاشتن لباس دامی است از سوی شیطان و اولیای او که برای فریب انسان گسترده شده است .13

در قران کریم دراین باره چنین آمده است : 

ای فرزند آدم برای شما لباس فروفرستادیم که اندام شما رامی پوشاند ومایه زینت شماست ولباس تقوا بهتراست این ازآیات خداوند است  باشد که متذکر شده اند .